Krungsri TradeLink

 
 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อ อำนวยความสะดวกสบายแก่คุณเท่าที่จะทำได้ เป็นการตอบแทน ความไว้วางใจที่คุณมีให้เราอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา อันยาวนาน และในวันนี้ เรามีความภูมิใจขอเสนอบริการใหม่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการค้าต่างประเทศ "KRUGSRI TradeLink TradeLink" KRUGSRI TradeLink ให้บริการด้านการนำเข้า และการส่งออก ผ่านระบบเครือข่าย Internet เท่ากับเป็นการขยาย เวลาให้บริการ ช่วยให้คุณสามารถติดต่อธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย ด้วยปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และถึงพร้อมความปลอดภัยตามมาตรฐาน สากล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จึงเป็น ธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศผ่าน Internet หรือ บริการ KRUGSRI TradeLink

ระบบความปลอดภัยบน Internet
เพื่อ เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย Internet เราได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล ได้แก่การลงทุนทั้งทางด้าน Hardware และ Software รวมทั้งการเข้ารหัส ข้อมูลที่ส่งจากลูกค้าเข้ามา สู่ธนาคาร ด้วยมาตรฐาน SSL128 bit ซึ่งเป็นความปลอดภัยในระดับสูงสุด นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทำหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยของระบบ ทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง ตามมาตรฐาน
สากลที่ทั่วโลกยอมรับ

บริการที่คุณจะได้จากKRUGSRI TradeLink
• ด้านการนำเข้า
- การเปิด "เลตเตอร์ ออฟ เครดิต"
- ทรัสท์ รีซีท (T/R)
- การเรียกเก็บตั๋วสินค้าเข้า
- การโอนเงินเพื่อชำระค้าสินค้า
• ด้านการส่งออก
- การแจ้ง "เลตเตอร์ ออฟ เครดิต"
- การรับซื้อตั๋วสินค้าออก
- การรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก
- การเรียกเก็บตั๋วสินค้าออก
- แพ็คกิ้ง เครดิต (PACKING CREDIT)

แม้ ในมิติแห่งเทคโนโลยี เรายังคงยึดถือแนวบริการอันอบอุ่นเช่นเดียวกับตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเราจะคอยประสานงานกับ คุณอย่างใกล้ชิด และควบคุม ติดตาม ให้ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ทุกรายการ เพื่อบรรลุถึง การส่งมอบบริการคุณภาพตามความประสงค์ของคุณ อย่างถูกต้องและตรงเวลา ด้วย KRUGSRI TradeLinkที่ให้บริการ หลากหลาย ทั้งด้านการนำเข้าและการส่งออก เราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กิจการค้าของคุณ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งใน ตลาดการแข่งขัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ โทร. 02 296 2222
e-mail : intertrade@krungsri.com
KRUNGSRI Call Center 1572

 
 
     
 
 
  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel